กระชัง - กระชัง ปลา-กบ

รัสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โทรหาเราที่ 085-025-8154
เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย ระชังเลี้ยงปลา-ก
เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย กระชังปลา-กบ
เราคื ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรู
กระชังบกสำหรับเลี้ยงกบ บ่อปลาสำเร็จรูป กระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

เราคือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรูปกระชังบกสำหรับเลี้ยงกบบ่อปลาสำเร็จรูปกระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

Go to content

กระชัง

สินค้า
1. เป็นกระชังที่
2.
3.
ใช้ตาข่ายไนลอน ตัดเย็บด้วยจักรอุตสาหกรรม ใช้ด้ายไนลอนขนาดใหญ่พิเศษ คุณภาพสูง
กระชังอวน สำหรับเลี้ยงปลาและกบ
รหัส
กระชัง
(CODE)
ขนาด (เมตร)
ตา
(ซม.)

ฝา

ราคา
(บาท)

ซื้อ
กว้างยาวสูง
G010112A1
111.21ไม่มีฝา180ใส่ตะกร้า
G010212A1
121.21ไม่มีฝา
200ใส่ตะกร้า
G010412A1
111.21ไม่มีฝา

ใส่ตะกร้า
G010812A1
111.21ไม่มีฝา

ใส่ตะกร้า
G020212A1
221.21ไม่มีฝา

ใส่ตะกร้า
G020412A1
241.21ไม่มีฝา

ใส่ตะกร้า
G020812A1
281.21ไม่มีฝา

ใส่ตะกร้า
G030112A1
311.21ไม่มีฝา

ใส่ตะกร้า
G030212A1
321.21ไม่มีฝา

ใส่ตะกร้า
G030412A1
341.21ไม่มีฝา

ใส่ตะกร้า
G030812A1
381.21ไม่มีฝา

ใส่ตะกร้า
G040412A1
441.21ไม่มีฝา

ใส่ตะกร้า
G040812A1
481.21ไม่มีฝา

ใส่ตะกร้า
G050112A1
511.21ไม่มีฝา

ใส่ตะกร้า
G050212A1
521.21ไม่มีฝา

ใส่ตะกร้า
G050412A1
541.2
1ไม่มีฝา

ใส่ตะกร้า
G050812A1
581.2
1ไม่มีฝา

ใส่ตะกร้า
G060112A1
611.2
1ไม่มีฝา

ใส่ตะกร้า
G060212A1
621.2
1ไม่มีฝา

ใส่ตะกร้า
G060412A1
641.2
1ไม่มีฝา

ใส่ตะกร้า
G060812A1
681.2
1ไม่มีฝา

ใส่ตะกร้า
G070112A1
711.21ไม่มีฝา

ใส่ตะกร้า
G070212A1
721.21ไม่มีฝา

ใส่ตะกร้า
G070412A1
741.21ไม่มีฝา

ใส่ตะกร้า
G070812A1
781.21ไม่มีฝา

ใส่ตะกร้า
G080812A1
881.2
1ไม่มีฝา
ใส่ตะกร้า
Back to content