ติดต่อเรากระชัง - กระชัง ปลา-กบ

เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย ระชังเลี้ยงปลา-ก
เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย กระชังปลา-กบ
เราคื ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรู
กระชังบกสำหรับเลี้ยงกบ บ่อปลาสำเร็จรูป กระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

เราคือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรูปกระชังบกสำหรับเลี้ยงกบบ่อปลาสำเร็จรูปกระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

Go to content

ติดต่อเรากระชัง

นายโกวิช สะอาด
มือถือ 0850258154 (โทรได้ตลอด ไม่เคยปิดโทรศัพท์)
โทรศัพท์ 045202027 แฟกซ์ 045202027
อีเมล์ gowich_s@hotmail.com
ไอดีไลน์ gowichสถานีอุตุนิยมวิทยาอุบลราชธานี
ถ.สถิตย์นิมานกาล กม.19
(อยู่ภายในพื้นที่ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 4 -สวพ.4)
หมู่ 12 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์
จ.อุบลราชธานี 34190


เวลาทำการ
เปิดขายออนไลน์ทำการทุกวัน
Tip
Tip
Tip

Back to content